หากจะพูดถึงสำเนียงเหน่อ เชื่อว่าหลายๆ คนจะนึกถึง เสียงเหน่อสุพรรณ ที่กล่าวกันว่าเป็นเสียงเหน่อมาตรฐาน ดังตัวอย่างที่มีการกล่าวถึงเช่น เรื่อง ภาษาถิ่นชวนฟัง ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

Read More