ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมายาวนาน มีการเดินเรือเข้ามาค้าขายบริเวณอ่าวไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยาเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันมากขึ้น จึงมีการเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งชั่วคราวและถาวร ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีซึ่งพระเจ้าตากสินมีพระมารดาเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ชาวจีนจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวจีนจากทางตอนใต้ของจีน

Read More

ขอบคุณภาพประกอบจาก: คุณเจษฎา อุ่นศรี การนับวัน เดือนตามคติไทย เป็นการนับแบบจันทรคติ กำหนดโดยอาศัยการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม  โดยเรียกตามลักษณะของดวงจันทร์ ข้างขึ้น

Read More

ศาลหลักเมืองนครปฐมอยู่ที่ไหน? เป็นคำถามที่หลายคนอาจสงสัย หลายคนอาจเคยถูกผู้สนใจใกล้ชิดไถ่ถาม ผู้เขียนเองเป็นชาวนครปฐมแต่กำเนิดและเคยสงสัยเช่นกัน ว่าศาลหลักเมืองนครปฐมมีไหม และหากมีศาลนั้นตั้งอยู่ที่ใด คำถามเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาค้างคาอยู่ในใจมาช้านาน และก็ให้รู้สึกขัดข้องใจเสมอๆ เมื่อมีผู้กล่าวถึงศาลแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์และมีผู้กล่าวว่าเป็นศาลหลักเมืองนครปฐม

Read More

เหตุการณ์การพบแหล่งเรือจม บึงกุ่ม จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 ผู้เขียนได้ทราบข่าวจากนายไพบูลย์ พวงสำลี ประธานกลุ่มศรีทวารวดี

Read More

วิหารพระประสูติ สร้างในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระปางประสูติ มีลักษณะเป็นพระกุมารประทับยืนบนดอกบัว มีปฏิมาสตรี ๒ คน คอยดูแลรับใช้

Read More

การจ่ายน้ำบ่อเริ่ม ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) (ภาพจาก: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ภ.002 หวญ.35-22) บ่อเริ่ม ในปัจจุบันเป็นชื่อถนนสายสั้นๆ สายหนึ่ง

Read More