พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเมื่อทรงผนวช ได้เสด็จธุดงค์ตามหัวเมืองหลายมณฑล ทรงประจักษ์ถึงประโยชน์ของการเสด็จประพาสหัวเมือง ที่ได้เห็นความเป็นอยู่ตลอดจนทุกข์สุขของราษฎร เป็นประโยชน์ต่องานราชการบ้านเมือง ในรัชสมัยของพระองค์จึงทรงสร้างพระราชวังและตำหนัก ที่เสด็จประพาสขึ้นหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมือง พระราชวังที่ทรงสร้างขึ้นนั้น

Read More

ตลาดในคลองเจดีย์บูชา สมัยรัชกาลที่ 4 ภาพนี้ เป็นภาพจากสมุดภาพของฟูเนโร ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ ปารีส และไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร อ.โลรองต์ เอนเกง

Read More

ทัศนียภาพวิหารด้านทิศเหนือซึ่งประดิษฐานพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ มองจากสถานีรถไฟนครปฐมผ่านสะพานเจริญศรัทธา วิหารทิศด้านทิศเหนือ ก่อนปรับแปลงเป็นวิหารพระร่วงฯ พี่น้องชาวนครปฐมและทุกๆ ท่าน ทราบหรือไม่ว่า วิหารทิศด้านทิศเหนือ คือวิหารพระร่วงฯ ของพระปฐมเจดีย์

Read More
ภาพที่ ๕ แผ่นดินเผาทรงกลมที่ขุดค้นพบเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนพร้อมคณะผู้สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภายหลังได้รับแจ้งข่าวจากน้องในกลุ่มว่าขณะนี้กำลังมีการขุดแหล่งโบราณคดีที่ ต.ทุ่งน้อย อ.เมือง จ.นครปฐม

Read More