Tag Archives: PULINET

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการ PULINET

เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเจ้านายบอกว่าไม่ให้มาประชุมหรอกเพรามีแต่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  แต่ตัวเองกลับชอบเพราะวาระนี้จะเป็นช่วงที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากที่สุด หลายๆ โครงการ หลายๆ กิจกรรม ก็มักจะได้ข้อมูลไปปรับ ไปใช้กับงานของเรา
ซึ่งทุกคนบอกว่า จริง ฟันธง และก็มักจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว มีลีลาที่ไปพลิกในตำราเถอะ หาไม่พบหรอก  วาระพวกนี้คณะทำงานเตรียมมาก่อนทุกครั้ง บางที่ก็ส่งให้ประธานหรือเลขาล่วงหน้า ในห้องประชุมมักมีการพูดเรื่องราว ซักถาม บอกเล่า เฮฮา …

ไป ม.สุรนารี

กลับจากเมืองตักสิลาเมื่อสัปดาห์ก่อน อาทิตย์นี้ต้องขาลาไป ม.สุรนารี อีกสองวัน ท่ามกลางเอกสารเต็มโต๊ะที่แอบแว่บๆ ไปตอนเช้า แล้วแทงเรื่องไปมาสักแผลสองแผล ส่งต่อให้พี่ๆ ผู้น่ารักทั้งหลาย เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ลงชื่อ แค่เนี๊ยะงานก็ไม่ค้าง มีแต่ (ค้อน) แทน
อย่าคิดว่าไปไกลถึงโคราชเมืองย่าโม เนื่องจากคณะทำงานฝ่ายบริการของ PULINET ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดค่าเดินทางของคณะกรรมการอำนวยการฯ …

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร