Tag Archives: KPI

KPI ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอย่างที่เราคิด

25 August 2011
Posted by Boonta Kijwang

วันนี้งานธุรการเป็นงานแรกที่เข้าพบท่านผู้อำนวยการ ตามตารางที่ทุกคน (ข้าราชการและพนักงาน) จะต้องเข้าพบท่านผอ. ในเรื่องการทำ KPI
เมื่อพี่ตาได้ฟังท่านผอ. ซักถามถึงการทำ KPI ในงานที่รับผดชอบ และดัชนีตัวชี้วัดระดับบุคคล ของงานแต่ละงาน ทำให้เรามีความเข้าในตัวดัชนีชีวัดระดับบุคคลมากขึ้น
หลังจากที่เราชาวหอสมุดได้รับทราบมาแล้วจากหัวหน้าหอสมุดในการประชุมประจำสัปดาห์ หัวหน้าหอสมุดฯ จะย้ำอยู่เสมอในเรื่องของ KPI โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงงานที่เราทำ แล้วเราจะทำอย่างไรหละที่เราจะได้ค่าเป้าหมายที่มากขึ้นจากค่าคาดหวังของแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งแต่ละงานต้องมีวิธีการที่แตกต่างกัน …

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (รายบุคคล) : วิธีการ

15 April 2011
Posted by Chanpen Klomchaikhow

จากที่ได้เล่าถึงหลักการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ว่าจะต้องกำหนดตัวชี้วัดตาม SMART กำหนดประเภทของตัวชี้วัดว่ามุ่งเน้นปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว หรือความประหยัดคุ้มค่า และกำหนดค่าเป้าหมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ซึ่งระดับ 1 เป็นค่าเป้าหมายต่ำสุดที่สามารถยอมรับได้ ไปจนถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับท้าทายที่มีความยาก
ถึงตอนนี้จะพูดถึงวิธีการกำหนดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (รายบุคคล) : หลักการ

12 April 2011
Posted by Chanpen Klomchaikhow

หลังจากทำตัว in trend กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำนักหอสมุดกลางให้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล เลยถือโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน เรื่องการจัดทำตัวชี้วัด ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซะเลย และตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะมาเล่าให้ฟังว่าได้อะไรมาบ้างกับเรื่องนี้…
การจัดทำตัวชี้วัดทำไปทำไม…ก็เพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหัมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงาน ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด …

Competency กอดคอกันแหววกับ KPI

ฝันที่เป็นจริงของใครบางคน (ที่ไม่ใช่เรา) ก้อเป็นจริง เพราะในที่สุด Competency ก็ประกาศใช้ และในที่สุด KPI ก็นำมาใช้
รวมทั้งการประเมินที่ที่ทำงานของเราเลือกใช้วิธีประเมิน 360 องศากับการประเมิน Competency คือทุกคนมีโอกาสได้ประเมิน แตกต่างจากสมัยก่อนที่หัวหน้าเป็นฝ่ายประเมินเท่านั้น
ในยามนั้นหัวหน้าทั้งหลายมักจะโดนครหาว่าใช้อะไรประเมิน “ความดี ความชอบ”  …

Competency มาเจ๊อะกับ KPI

หลังจากเดินทางกลับจากต่างประทศ (ลาว) กลับมาก็มีอาการเซโรงัง เพราะมีเอกสารเกี่ยวกับ Competency วางบนโต๊ะเป็นกองพะเินิน และก็มีเสียงสำทับจากคุณหนูใหญ่ว่าด่วนนนน บอกว่าให้อ่านซะ เพราะวันพุธจะประชุม  หลังจากที่อ่านและอ่านและอ่าน  ค้นและค้น แล้วก็ลองทำพลิกซ้ายพลิกขวาแก้แล้วแก้อีก เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้
ไม่ได้เทียนแต่ประการใด ตามที่ใครบางคนชอบใส่ร้าย 55  รู้สึกดีใจที่ตัวเองเริ่มและอ่านงานพวกนี้มานาน แม้จะเคยพูดให้ใครหลายๆ คนว่า …

KPI เฉพาะตัว

ผู้อำนวยการให้โจทย์มาบ่อยๆ เรื่อง KPI เฉพาะบุคคล แค่นั้นจริงๆ ก็พยายามจะหาทางตอบโจทย์ เริ่มจากทำโครงการสร้างดัชนีบ่งชี้การทำงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป้าหมายก็โน่นนนน ให้บุคลากรทุกคนมีดัชนีเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าหากมีประเภทใครถามปุ๊ปตอบปั๊บเลยว่า ทำอะไร แค่ไหน อย่างไรและเท่าใด
เรื่องแบบนี้ทำยากมาก ไม่ค่อยมีตัวอย่างของกระบวนการได้มา มักเห็นแต่ผลลัพท์ที่ออกมา จึงต้องอาศัยดำน้ำไปโผล่ที่โน่นที่นี่ดูว่าชาวประชาเขาทำกันอย่างไร ส่วนใหญ่มักไม่รู้หรือตอบได้เป็นต่อนๆ เนื่องจากงานพวกนี้อยู่ในอ้อมกอดอันแสนจะอบอุ่นของผู้รับผิดชอบ ส่วนจะเป็นท่านใดสูงศักดิ์หรือต่ำศักดิ์แค่ไหน …

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร