Tag Archives: iPhone

Application Find My iPhone

Application Find My iPhone

     ปกติเมื่อเราลืมโทรศัพท์ไว้ที่ใดที่หนึ่ง เราก็มักจะวานเพื่อนหรือคนรอบข้างที่อยู่ด้วยตอนนั้นโทรเข้าเพื่อค้นหาว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ใด แต่ในกรณีที่โทรศัพท์ถูกขโมย หรือจำไม่ได้จริงๆว่าไปลืมไว้ที่ไหนจะทำอย่างไร ? Find My iPhone เป็น Application อัจฉริยะตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับช่วยผู้ใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ยิ่งใครที่ชอบวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ไม่เป็นที่ด้วยแล้วยิ่งควรศึกษาการใช้งาน App. นี้ไว้โดยเร็ว
ขั้นแรกให้ติดตั้ง …

การสมัคร Apple ID

7 February 2013
Posted by sujittra

การสมัคร Apple ID

          Apple ID คือ Username ที่จะทำให้ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Application ต่าง ๆ ที่อยู่ในร้านค้าหรือ Apple AppStore มาติดตั้งลงใน iPhone, iPad, iPod …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร