Tag Archives: ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

เงียบเชียบ!

การอยู่ 24 ชั่วโมงของข้าพเจ้าครั้งนี้ เป็นสัปดาห์ที่คาดว่าจะมีผู้ใช้ล้นหลาม แต่ผิดคลาดหลังจากสีุ่ทุ่มก็เริ่มเงียบลงๆ ๆ ๆ
เพราะเหตุจากเครื่องปรับอากาศของเราออกอาการประท้วง พ่นความอบอ้าวออกมาแทนที่ความเย็น  โล่งๆ เงียบๆ พิกล
เด็กๆ อพยพไปนั่งข้างนอก เป็นผู้ใจบุญบริจาคโลหิต และลางคนก็เป็นผู้ใจร้าย ตบกันเผาะแผละ
เรื่องยากัยยุง ปีนี้เราขอให้เปลี่ยนจากยากันยุงแบบฉีด มาเป็นใช้ …

วันที่เปลี่ยนกับวันที่เหมือนเดิม

1 October 2009
Posted by Pong

วันนี้เป็นวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่สาวสองคนที่เลือกพักชีวิตการทำงานในระบบราชการ ไปพักผ่อนและทำงานในกิจการของตนเอง
วันอาทิตย์-วันอังคาร ชีวิตต้องเดินทางตั้งแต่เช้ากลับดึกติดต่อกันสามวัน จึงรู้สึกเหนื่อยมาก น้องอ้อบอกว่ารัฐบาลจะขยายอายุที่จะสามารถเข้าโครงการ Early Retire ลงไปจนถึงอายุ 45 ปี มองในแง่บวกคือดีจังออกไปได้โดยมีเงินสำรองเป็นกอบเป็นกำ แต่ใจหนึ่งเหมือนเขารังเกียจคนมีอายุยังไงไม่รู้  หน่วยงานจะอยู่อย่างไรหากมีแต่เด็กๆที่ยังด้อยประสบการณ์ หรือใครก็ทำได้ หรือ ฯลฯ…

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร