Tag Archives: สัมมนา

หลังสัมมนา

8 October 2009
Posted by Kasorn Sansuwan

KPI ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 5 อาคาร มล.ปิ่น มาลากุล
นอกสถานที่ เลือกสรรแล้ว จ.กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก ที่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย แม้กระทั่งที่พักยังชื่อ “มนต์เสน่ห์ รีสอร์ท”ส่วนทางเข้าเป็นแค่เพียงเปลือกนอก เท่านั้น (คิดเครื่องหมายบวก) …

ก่อนไปสัมมนา

ก่อนไปสัมมนามองอย่างผิวเผินก็จะไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรต้องทำ แต่จริงๆ แล้วๆ มีภาระงานหลายอย่างซึ่งมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากมาย
หลังจากที่มีการจองเวลาท่านผู้บริหาร พาหนะ ที่พัก ห้องประชุม ก็ต้องร่ายยาวเขียนเป็นโครงการ กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และคำนวณงบประมาณ ก็ส่งไปให้สำนักงานเลขานุการ เพื่อส่งต่อให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งก็ต้องผ่านด่านการตรวจสอบ มีการแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามคำชี้แนะ รับหน้าโดยข้าพเจ้าเอง
เมื่อได้รับเรื่องอนุมัติกลับมา  สำนักงานเลขานุการเป็นฝ่ายทำประกาศขอปิดหอสมุดฯ…

สัมมนาตอน…พรวดพราดทัวร์

หลังจากที่ฟังคำถามคำตอบกว่าจะเลิกก็สามโมงเย็น ไหนๆ มาแล้วต้องไปไหนๆให้คุ้ม เสียเงินไม่ว่าและเสียโอกาสมีโวย…เสียงผู้จัดแจ้งว่ารับประทานอาหารหกโมงเย็นที่ห้องพวงชมพู…ก็ห้องนี้แหละ
เริ่มจากเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องที่คิดว่าสวย… บนรถมีคนบอกว่าให้จ้องดิฉันไว้ดีๆๆ เพราะจะหนีเที่ยว แต่ไหนได้พอเข้าห้องก็หนีไปดื่มดำ่บรรยากาศของพัทยากันโหม้ด จนต้องโทรและเคาะพร้อมชักจูงแกมบังคับขูเข็ญให้ไป
แล้วก็ไปหารถสองแถว… ถามราคาบอกว่าวันละพันห้า ก็ต่อราคาอีกว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองขอครึ่งราคาแล้วกัน จะไปกันกี่บ่อน อะไรนะ จะไปกันกี่ที่ก็บอกว่าไปกี่ที่ก็ไป คนขับรถบอกว่าจะไปทำมั๊ยเย็นแล้ว ก็บอกว่าพี่นี่ก็หนูจะไปเที่ยวน่ะ… เอยังไงหวา ต่อรองราคาได้แปดร้อย …

สัมมนาตอน… ณ ห้องพวงชมพู

ห้องพวงชมพูเป็นที่สิงของพวกเราที่หัวข้อระบุว่าไปประชุมเรื่องแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนเอกสารเป็นกลยุทธ์… ส่วนพวกเราซึ่งจำหัวเรื่องไม่ได้ร็อก….555…. ตั้งตารอคอยผู้บริหารมาครวญเพลงเอ๊ยมิช่าย…. มาชี้แจงแถลงไขให้ฟังว่าของเดิมน่ะเป็นอย่างไร และของใหม่จะไปกันทางไหน เพราะนานๆ สักทีที่จะมีโอกาสแบบนี้ ฝ่ายบริการใช้วิธีการเวียนวน เพราะวนกลับมาที่โต๊ะข้าพเจ้าทั้งๆ ที่เวียนกลับมาไม่ครบ แต่สัมมนาครั้งนี้จึงคิดว่าเก็บเรื่องได้แล้วเพราะถือว่ารับทราบและพร้อมปฏิบัติกันแล้ว
ผู้อำนวยการพูดถึงแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อะไรบ้าง และมีโครงการอะไรบ้างที่สนับสนุนแต่ละกลยุทธ์ ทั้งยุทธศาสตร์ทั้งกลยุทธ์รวมกัน ท่านรองผู้อำนวยการ (เพชรบุรี) เกรงว่านัักเลงบู้ลิ้มอย่างเราจะปวดหมอง เลยขอให้ปรับว่าให้ใช้คำว่ายุทธศาสตร์แทน เรื่องก็เลยเอวัง …

สัมมนาตอน…ล้อหมุนนนนน

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่สำนักหอสมุดกลางจะสัมมนาเรื่องยุทธ์ศาสตร์…… (เช็คจากประกาศวันสงกรานต์ใน blog ของพี่บูรณ์แล้วว่าเป็นวันดี) โดยมีพัทยา เป็นแหล่งพำนัก มีคนเล่าว่าให้ฟังพัทยาแบ่งออกเป็นเหนือ กลางและใต้ ดังนั้นคิดว่าพวกเราก็ควรจะไปให้ครบจะได้รู้ถึงความแตกต่าง อันนี้เอาไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ต่อไป จึงขอพักเอาไว้ก่อน เดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหน…
รถออกเจ็ดโมงเช้า แต่มีหลายคนตื่นเต้นมากถึงมากที่สุด เกรงว่าจะตกรถจะไม่ได้ไปร่วมขบวนมากันตั้งแต่เช้าตรู่ รวมตัวกันตั้งแต่เช้า แต่เห่อค่ะกลัวไม่ได้ไปพัทยา มากันตั้งแต่ก่อนหกโมงครึ่ง …

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร