Tag Archives: วัด

ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

วัดหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี

วัดประจำรัชกาล

25 August 2017
Posted by wassana

วัดเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวพุทธ แต่วัดก็มีมากมาย ฉนั้นเมื่อมีโอกาสและเป็นวันหยุด ประชาชนส่วนมากจะไปเที่ยวต่างจังหวัด หาโอกาสไปไหว้พระประจำรัชกาล ทั้ง 10 วัด ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
วัดประจำรัชการที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ …

วัดแห่งแรกมีอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

28 July 2017
Posted by wassana



วัดเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีทั้งถ้ำและวัดที่สวยงาม และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยากแนะนำให้ชมกัน เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นวัดธรรมดา แต่มีความพิเศษตรงที่ผู้พิการทางสายตา หรือคนตาบอด ก็สามารถชมความงดงามของงานปูนปั้นฝีมือเยี่ยมอันขึ้นชื่อของเมืองเพชรได้แบบไม่ต้องใช้ดวงตา อุโบสถวัดเขาย้อยถูกออกแบบให้เป็นโบสถ์แห่งการเรียนรู้ของทุกคน โดยวัตถุประสงค์ที่สร้างประติมากรรมสำหรับผู้พิการทางสายตานั้นก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับทุกคน ตามเป้าประสงค์ของทางวัดเมื่อผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสลูบคลำ ก็จะเกิดการเรียนรู้ ซึมซับไปกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของไทยในอดีด ที่ไม่ได้เห็นด้วยภาพแต่สัมผัสได้ด้วยใจผ่านทางอักษรเบรลล์และปูนปั้นที่ผ่านการขัดเกลามาอย่างตั้งใจของช่างเมืองเพชร และไม่เพียงผู้พิการทางสายตาเท่านั้น แต่สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็น ทางวัดยังได้มีการจัดทางลาดเข้าไปสู่พระอุโบสถสำหรับให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ สามารถเข้าไปกราบสักการะพระประธานและรับชมความงามของจิตรกรรมได้ด้วยสายตาตัวเอง
 …

อานิสงส์ ปิดทองพระ

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี วัดที่สร้างโบสถ์เสร็จแล้วมักจะทำการปิดทองพระ และปิดทองฝังลูกนิมิตพร้อมกัน ปีนี้วัดที่ผู้เขียนไปปิดทองมาได้แก่วัดแหล่งทองแดง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม, วัดห้วยตะเคียน ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, วัดท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, วัดดอนคา ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และวัดทัพโพธิ์ทอง ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ …

10 วัดดังที่นิยมไปทำบุญในวันสงกรานต์

22 May 2014
Posted by Kasinee Pensiri

เทศกาลวันสงกรานต์นอกจากคนจะนิยมเดินทางไปเล่นน้ำ หรือ ท่องเที่ยวตามสถานที่พักผ่อนต่างๆ แล้ว ยังนิยมเดินทางไปทำบุญกันอีกด้วย  วัดที่คนนิยมไปทำบุญในวันสงกรานต์ คือ
37_20140415120053.อันดับ 1.   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยมีคติความเชื่อว่า จะทำให้ “แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา” ทำให้เป็นวัดที่มีผู้นิยมในการไป  กราบไหว้บูชา “พระแก้วมรกต” กันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 อันดับ

วัด (ภูมิภาคตะวันตก)

DSC08412DSC08420DSC08421

เมื่อไม่นานมานี้ได้ไปไหว้พระในจังหวัดสุพรรณบุรี รู้สีกอิ่มบุญทุกครั้งที่ได้ไปทำบุญ   แต่ไม่ได้ไปคราวเดียวกัน ไปกันคนละครั้งกัน  ซึ่งในแต่ละวัดมีโบราณสถานที่สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร    ตั้งอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพระประธานคือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์  (หลวงพ่อโต)  เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ   (คือประทับนั่งห้อยพระบาท)   รอบๆ วิหารของหลวงพ่อโต มีจิตรกรรมฝาผนัง 

พระอารามหลวงในแถบภูมิภาคตะวันตก

  วันนี้ขอนำพาท่านพุทธศาสนิกชนไปท่องวัดวาอารามตามหาพระอารามหลวงในถิ่นแถบภูมิภาคตะวันตกของเรากันดีกว่า เชิญตามมาค่ะว่าในแปดจังหวัดนั้นในแต่ละจังหวัดมีกี่วัด อยู่ที่ใดบ้าง แต่ก่อนอื่นขอท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่า “พระอารามหลวง” กันก่อนค่ะ “พระอารามหลวง” ได้แก่วัดที่พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชโอรสทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ หรือพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศ หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงโปรดฯให้ปฏิสังขรณ์ แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง แล้วยังรวมถึงวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ แล้วขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง โดยวัดเหล่านี้ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งการจัดระเบียบและแบ่งลำดับชั้นของพระอารามหลวงนี้เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในปีพ.ศ.

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร