Tag Archives: ภาษาลู

ภาษาลู

7 July 2010
Posted by patcharee

เมื่อวันที่เป็นหัวหน้าเวร น้องปูมาใช้บริการหาข้อมูลให้ที เรื่องภาษาลู และภาษาคอ..เราฟังแล้วก็..อะไรวะ ไม่เห็นรู้จัก
เมื่อลองค้นดูก็ได้ข้อมูลที่พอสรุปได้ว่า
ภาษาลู เป็นภาษาที่กลุ่มบุคคลที่เป็นเกย์ (บ้างก็ว่าเป็นภาษาคนในคุก) ใช้ในการสื่อสารกันเืพื่อเข้าใจกันเองเฉพาะกลุ่ม หลักการของการใช้ภาษาลูคือ
1. นำเอาคำว่า  “ลู”  ใส่ไปข้างหน้า แต่ละคำของประโยคที่จะพูด เช่น
ต้องการพูดว่า  ” ไปไหน”  …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร