Tag Archives: การประชาสัมพันธ์

ป้ายประกาศ…ที่เรามักไม่อ่าน

10 June 2014
Posted by Narumon Boonyanit

Com Cป้ายประกาศที่เรามักไม่อ่าน…
คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนอิฉันมั้ยคะ?
เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะใช้เน็ตในหน่วนงาน
คือแบบว่า…เปิดเข้ามา เจอประกาศอะไรไม่รู้ ไม่ต้องดู ไม่ต้องอ่าน
ถ้ายังเข้าใช้งานได้ตามปกติ ก็ผ่านเลยไป แต่หากกลับกันละก็
…เป็นเรื่องที่เดียวเชียว หุหุหุ
เช้านี้เปิดเครื่องต่อเน็ต ก็ป๊ะกับแผ่นป้ายปุกาดดด ของศูนย์คอมฯ
เรื่อง ปัญหา Windows XP กับ …

Get Idea

18 February 2014
Posted by Narumon Boonyanit

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าห้องสมุด
และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่นิยมการสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ OPAC ของห้องสมุด

บ่อยครั้งไหมที่คุณรู้สึกว่า…สสารสูญหายไปจากโลก
เอ…หรือนี่เป็นการทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีของไอน์สไตน์
แล้วไฉนพลังงานที่เกิดจากสสารที่หายไป ใยจึงไม่เหลือร่องรอยไว้บ้างเล่า
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็มีไม่น้อยครั้งเหลือเกินที่ตนเองจำเป็นต้องค้นข้อมูลจากเครื่องสืบค้น
แล้วแทบจะต้องกรีดเลือดจดเลขหมู่ เพราะเจ้าดินสอ ปากกา ที่ห้องสมุดมีไว้บริการ
มีอันให้อันตรธานไปธุดงค์อยู่แห่งหนใด มิอาจทราบได้
ทั้งๆ ที่ พี่ๆ

ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดน(ใจ) ตอนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้กล่าวไว้ในการบรรยายตามโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยการสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ว่า “การประชาสัมพันธ์” คือ การกระทำทั้งสิ้น ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกันเป็นอย่างดี…

การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยการสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ (2)

28 May 2013
Posted by maew

งานประชาสัมพันธ์ จะสำเร็จได้อย่างไร
1. ต้องคิดสร้างสรรค์ เช่น จัดสัมมนา ทำสกู๊ป ทำสารคดี ส่งเจ้านายเข้าประกวด ส่งแผนงานเข้าประกวด เป็นต้น ที่ผ่านมามีเฉพาะการแจกข่าว ถ่ายรูปส่งรูปลงประชาสัมพันธ์
2. ต้องปฏิบัติการคงเส้นคงวา ต้องยึดถือ อัตลักษณ์ของเราว่า คืออะไร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ ต้องคำนึงถึง …

Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร