ปกติส่วนใหญ่เราจะถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้ดู ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆที่เคยไป หรือใช้ภาพเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆ แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งรับรองว่าไม่ใช่ช่างภาพแน่นอน  นั่นก็คือ ชาวนานั่นเอง
        เหตุที่ต้องมีการถ่ายรูปชาวนาและที่นาของตนนั้น เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ชาวนาทั้งที่เป็นที่นาของตนเอง และที่เช่านาของผู้อื่นทำก็ตาม นำมาเป็นหลักฐานประกอบการจำนำข้าว ซึ่งการจำนำข้าวนั้นจะแตกต่างกับการจำนำสิ่งอื่นๆ ที่ต้องนำสิ่งของที่จะจำนำมาพร้อม แต่การจำนำข้าวจะ จำนำในช่วงที่ข้าวยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ จึงต้องมีการถ่ายภาพเพื่อยืนยันว่าได้ปลูกข้าวชนิดนี้จริงๆ พร้อมกับสำเนาโฉนดที่ดิน  สำเนาบัตรประชาชน และสัญญาการเช่าที่นา(สำหรับคนที่เช่านาผู้อื่น) ไปแจ้งที่เกษตรอำเภอ หรือในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งการจำนำข้าว เป็นการประกันราคาขั้นต่ำให้แก่ชาวนา โดยจะมีอัตราราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
        1. ชนิดของข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมซีโอ ฯลฯ
        2.ความชื้นของข้าว (ข้าวที่เกี่ยวในช่วงที่แก่เต็มที่ สภาพอากาศที่มีแสงแดด ข้าวที่ไม่จมน้ำ หรือเปียกฝน )
        3.ลักษณะของเมล็ดข้าว เช่น เมล็ดแตกหัก มีข้าวชนิดอื่นปะปนมา หรือข้าวที่เป็นโรค เป็นต้น