การชดใช้หนังสือหาย/ชำรุด

25 February 2019
Posted by Kasinee Pensiri

    ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานแจ้งหนังสือหาย/ชำรุด  ซึ่งเป็นงานใหม่ เมื่อก่อนได้ทำหน้าที่เพียงแต่รับแจ้งหนังสือหาย/ชำรุดและส่งต่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ แต่ตอนนี้ทำหน้าที่ทั้งรับแจ้งและดำเนินการต่อไป  เมื่อผู้ใช้บริการมาติดต่อแจ้งหนังสือหาย/ชำรุดที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน เจ้าหน้าที่สแกนบัตรสมาชิกเพื่อคลิกดูหนังสือที่จะแจ้งหาย/ชำรุด ถ้าเกินกำนดตรง checkout item จะมีสีแดง แสดงว่าหนังสือนั้นเกินกำหนด ถ้าไม่มีจะไม่มีสีแดง เจ้าหน้าที่ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มแจ้งหายและตรวจความถูกต้องในแบบฟอร์มกับข้อมูลหนังสือที่แจ้ง โดยคลิกที่รายการหนังสือให้เป็นแถบสี และคลิกขวา เลือก view this  item  เพื่อดูชื่อหนังสือ  ผู้แต่ง ราคา บาร์โค้ดหนังสือ  แหล่งที่จะซื้อ ให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

This image has an empty alt attribute; its file name is Capture.JPG-4.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Capture.JPG-3-1024x490.jpg
เจ้าหน้าที่แจ้งการชดใช้เบื้องต้น และอีก 3 วันทำการมาฟังผลการพิจาณาอีกครั้งหนึ่ง   ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรให้นำข้อมูลมาลง message ในชื่อผู้แจ้ง และส่ง sms หรือ e-mail ให้ผู้แจ้งทราบ    การชดใช้ มีดังนี้

  1. ซื้อตัวเล่มใหม่มาชดใช้
  2. ชดใช้เป็นเงินสองเท่าของราคาหนังสือ
  3. ถ่ายเอกสารชดใช้ และค่าเย็บเล่ม
  4. ค่าปรับเกินกำหนด (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบฟอร์การแจ้งหาย/ชำรุด
  5. ค่าดำเนินการทางเทคนิค

 
 
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร