ทำบุญเดือนเกิด

2 June 2018
Posted by wassana


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันอาทิตย์ ได้มีโอกาสไปตักบาตรเดือนเกิดที่วัดบันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่สร้างใหม่สวยงามมาก แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และอยู่ใกล้บ้าน ไม่ว่าจะทำบุญหรือทำอะไรก็จะไป หลวงพ่อและพระลูกวัดขยันมาก พร้อมด้วยศิษย์วัดหลายคนขยันขันแข็ง ทุกเดือนทีเป็นวันอาทิตย์แรก หลวงพ่อจะจัดให้มีตักบาตร เป็นการตักบาตรประจำเดือนเกิด หรือใครที่ไม่ได้เกิดในเดือนนั้นจะไปทำบุญตักบาตรก็ได้ พิเศษตรงทีตักบาตรหน้าเรือนไทย 2 หลังคู่สวยงามมาก และมีพระพุทธรูปอยู่ที่ลานหน้าเรือนไทยบริเวณที่ใส่บาตรด้วย พระท่านเดินบินฑบาตรทั้งหมด 5 รูป ตักบาตรเสร็จแล้วก็จะทำพิธีที่เรือนไทย เหมือนกับที่ทำบุญวันคัญๆที่บนวัด พระท่าน สวด และให้พร แล้วก็ฉันอาหารที่เรือนไทย เป็นอันเสร็จพิธี

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร