ดิฉันดูรายการสุขภาพ ทางโทรทัศน์ ช่อง สสท. เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 54 ช่วงเวลา 14.30 น. เรื่องเกี่ยวกับโรคอัมพฤกต์ อัมพาต

อาการเริ่มต้นให้สังเกตได้จาก 3 ตัวนี้ก่อน คือ
F – Face คือ ใบหน้า เช่น ปากเบี้ยว
A – Arm คือ แขน เช่น แขนอ่อนแรง แขนชาข้างใดข้างหนึ่ง ยกแขนไม่ขึ้น
S – Speak คือ การพูด เช่น พูดไม่ออก พูดไม่ชัด
ถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเรามีอาการอัมพฤกต์

และ F – Fast ให้เร็ว ไม่มีการรอ ไม่ไปนวดก่อน ไม่รอพักสักเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเอง ให้รีบพาไปพบแพทย์รักษาที่โรงพยาบาลทันที

โรคอัมพฤกต์ นับว่าเป็นมหันตภัยใกล้ตัวเราก่อนที่จะไปถึงขั้นเป็นอัมพาต ทุกคนไม่ควรประมาท เพราะอาจจะมาเยือนเมื่อไหร่ เวลาใด เราไม่อาจรู้ได้ เราต้องคอยสังเกตตัวเราเอง และอยู่บ้านให้คนในครอบครัวคอยสังเกตุตัวเราด้วย บางครั้งเราเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ปากเบี้ยว คนที่อยู่ใกล้ชิดเราจะเห็นและจะบอกเรา