จะหาตัวเอกสารจากหมายเลข DOI ได้อย่างไร

DOI หรือ Digital Object Identifier คือ หมายเลขประจำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล หรือบนอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย เอกสารที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตใดที่มีหมายเลข DOI แล้ว จะสามารถค้นหาพบเสมอ ถึงแม้ว่า เว็บไซต์นั้นจะถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วก็ตาม
หากจะเปรียบเทียบกับสิ่งตีพิมพ์ ก็เหมือนกับหมายเลข ISBN ของหนังสือ หรือ ISSN ของวารสาร ที่เป็นเลขที่ระบุตัวตนของเอกสาร
ถ้าหากมีผู้ใช้บริการมีหมายเลข DOI มาให้ค้นหาตัวเอกสาร สามารถทำได้โดย
1. ใช้เว็บไซต์  http://dx.doi.org
doi0011
2.พิมพ์หมายเลข DOI แล้วคลิก go ก็จะได้เอกสารที่มีหมายเลข DOI ที่ต้องการ
doi0021
หรือทางลัดคือ พิมพ์หมายเลข DOI ต่อท้าย  url ของ doi เลย  ก็จะได้เอกสารนั้นเหมือนกัน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร