ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 4/2553

ครั้งที่ 3/2553 ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม เลยไม่สามารถแถลงการณ์เอามาให้ทราบกัน แต่ดูๆ จากรายงานการประชุมแล้ว เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการนำเสนอโครงการของแต่ละห้องสมุดฯ และฟังการเล้่สู่กันฟังมาเลยเอามาต่อไปถูก
ครั้ง 4/2553 จึงขอทบทวนให้หมด เริ่มจาก
ผู้อำนวยการฯ ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนจากซี ไปเป็นแท่ง ฟังแล้วชวนเวียนหัว ข้อแนะนำคือพวกเราโปรดอ่านจากที่หัวหน้าหอสมุดเขียนไว้ในเสวนาศิลปากร ฉบับเก่าๆ แทนแล้วกัน หรือสอบถามโดยตรงน่าจะดีกว่า
ส่วนอิช้านถามคำเดียวว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมมั็ย บอกว่า เท่า หรืออาจมากกว่า อาจ ก็หมายถึงเป็นไปได้และไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีลด โอเคคำตอบพอแล้ว
เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผู้อำนวยการ เสนอว่าสถิติทั้งหลายควรนำเข้ามารายงานด้วย และควรเป็นสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์ทิศทางความเป็นมา ความเป็นไปด้วย อันนี้ถูกใจมาก รวมทั้งทุกฝ่่าย/งานจะต้องตอบคำถามต่างๆให้ได้อย่างแม่นยำและมีหลักฐาน
เรื่องต่อไปคืองบประมาณแผ่นดินและรายได้ เป็นตัวเลขเช่นกัน แต่เป็นตัวเลขที่ไม่สวยนัก แต่พวกเรายังต้องทำงานเหมือนเดิม เรื่องปวดหัวเช่นนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูใหญ่ ที่ชอบมาเกี่ยวก้อยให้อิช้านไปปวดหัวด้วย
แล้วเราสองคนก็จะแชร์ให้ หน.ฝ่าย/งานอื่นๆ เพื่อช่วยกัน แล้วส่งต่อให้ท่านผู้บริหารต่อไปเพื่อการแก้ไข หาทางหรืออะไรก็แล้วแต่
หน้าที่ของพวกเราทุกคนคือต้องทำความเข้าใจ แม้จะเข้าใจยากก็ตาม การส่งสัญญาณว่าให้เบรคเรื่องการใช้งบประมาณ หมายถึงให้กลับไปทบทวน ไม่ใช่การสกัดกั้น โอเคนะคะๆ
โครงการของหอสมุดฯ ที่แต่ละฝ่าย/งานเสนอเข้าในแผนยุทธศาสตร์ ต้องนำเข้าคณะกรรรมการกลั่นกรองของสำนักหอสมุดกลาง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูทั้งในเรื่องงบประมาณ ยุทธศาสตร์ การประเมินผล ฯลฯ พวกเราก็ต้องฟังเช่นกัน แต่ละหน่วยงานมีตัวแทนสองคน ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหัวหน้าหอสมุดและอิช้าน เป็นตัวแทน มีผู้อำนวยการเป็นประธาน
ประกันคุณภาพของ สกอ. มีตัวบ่งชี้ที่เป็นเรื่องห้องสมุดแล้ว และ PULINET ก็จะเน้นไปที่ TQA เรื่องนี้โปรดอ่านรายงานของน้องยาหยีที่ไปฟัง อ.สายพิณ วิไลรัตน์ บรรยายให้ฟังตอนไปประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการ
รวมทั้ง สกอ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ ซึ่ง รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้ส่งอีเมล์ให้แล้วเช่นกัน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ
ผอ.ฝากอีกเรื่องคือเรื่องการสร้างค่านิยมของหอสมุด และอาจลงไปถึงของแต่ละฝ่าย ว่าควรจะมีว่าอะไร.. อันนี้ให้ช่วยกันคิด ติ๊กต่อกๆ
จบรายงานข่าว เอกสารฉบับเต็มฝ่ายบริการเวียนไปให้ทราบกันทั่ว แถมน้อง ศต.อีกสอง ไอทีอีกหนึ่ง เพราะที่เหลือหัวท่านได้เข้าประชุมแล้วค่ะ
จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร