Shelfari: Book reviews on your book blog

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในองค์กร

by | tags: , | 7,416 views 3 Comments »

จากที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเรื่อง Learning Organization & Knowledge Management ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่กำหนดไว้ตาม KPI และได้สรุปนำเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ และหัวหน้าหอสมุด ซึ่งหัวหน้าหอสมุดแนะนำว่าควรเขียนลง Blog เพื่อแลกเปลี่ยนให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ และหัวหน้าฝ่ายเสนอแนะว่า ควรเสนอแนะให้เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้

ทำให้เราคิดต่อยอดต่อไปว่า น่าจะเขียนเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ว่าเราจะสร้างอย่างไรเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอมตะ ตามยุทธ์ศาสตร์ของสำนักหอสมุด ที่ต้องการมุ่งให้ห้องสมุดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสาระสำคัญพอสรุปสั้นได้ว่า วิธีการทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือทำให้มีความเป็นอมตะ และคนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขนั้น จะต้องเริ่มที่การพัฒนาการเรียนรู้ของคนในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ และมีปัญญาปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นพลังแห่งความสามารถขององค์กรในการเผชิญกับ ความท้าทายใหม่ๆ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเกณฑ์ค่าเป้าหมาย..บังเอิญเป็นของฉัน แต่ไม่ใช่ของเธอ…

by | tags: , | 1,106 views 3 Comments »

หากจะพูดกันถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และการประเมินผลงานของงานประจำที่เป็นงานหลัก (KPIs) ที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดฯ แล้ว ก็ผ่านการใช้ KPI กันมาหลายรอบการประเมิน ซึ่งอาจจะมีบางคนถูกใจหรือไม่ถูกใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติ

แต่ที่อยากจะมาพูดให้ฟังกันในวันนี้ (เป็นความคิดเห็นส่วนตัว) เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ค่าเป้าหมาย ระดับ 1-5 ที่นำมาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ หลายคนอาจจะคิดว่า ทำไม KPI บางตัวถึงเป็นประโยชน์กับเกณฑ์ค่าเป้าหมายของคนบางกลุ่ม แต่ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรกับตนเอง ทั้้งที่ต้องรับรู้และปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเหมือน ๆ กัน

เรื่องของ Regions and Countries Table

by | tags: , | 991 views No Comments »

:mrgreen: เมื่อสัปดาห์ก่อนได้คำถามมาจากบรรณารักษ์ท่านหนึ่งเรื่อง การกระจายชื่อประเทศในการวิเคราะห์หมวดหมู่ เมื่อตอบคำถามนั้นไปแล้ว และเพื่อให้แน่ใจก็เลยต้องไปหาความรู้มาเพื่อสนับสนุนคำตอบนั้น ซึ่งในการวิเคราะห์หมวดหมู่ในระบบ LC  หรือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน บรรณาัรักษ์ย่อมเรียนรู้หมวดหมู่ต่างๆ ว่ามีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาใดบ้าง ในแต่ละหมวดหมู่ย่อมที่การแบ่งหมวดหมู่ การใช้ตาราง ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือ การกระจายของเนื้อหาในหมวดหมู่นั้นตาม “ ภูมิภาคหรือประเทศ ” หรือ ” By region or country, A-Z ” ตัวอย่างเช่น

DA20-690                                     England

SLVR ค่ะท่านผู้ชม!!

by | tags: | 720 views No Comments »

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้อ่านที่เคารพรักทั้งหลาย พักนี้มิรู้เป็นไง ไปไหนทำอะไร ทำไมมันเจอะเจอแต่คำย่อ แถมเป็นภาษาต่างด้าวซะอีก จะรีบถีบ..ส่งให้ไปอาเซียนหรือไงไม่รู้? ยิ่งเชี่ยวชาญชำนาญการจนหาระดับไม่ได้อยู่ด้วย!

วันนี้พบกับคำว่า SLVR ค่ะ แต่ขอโทษค่ะที่มิได้เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ นานาที่ใช้กันในห้องสมุดหรอกนะ แต่ไปเกี่ยวข้องกับสื่อยอดฮิตชนิดที่ทุกครัวเรือนต้องมีไว้เพื่อความบันเทิงของชีวิตในทุกระดับ นั่นคือ“โทรทัศน์หรือทีวี” ค่ะท่านผู้ชม แล้วคำย่อที่ว่านี้ก็เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ที่ทุกท่านชมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นละ

ละครโทรทัศน์นั้นเป็นความบันเทิงที่เข้าถึงทุกครัวเรือน มีบทบาทในการสะท้อนความเป็นไปของสังคม แล้วก็ยังมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน แต่เดิมผู้ชมละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่ปัจจุบันมีผู้ชมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ผู้สร้างและผลิตละครโทรทัศน์ก็พยายามที่จะผลิตละครออกมาสนองตอบความนิยมให้ผู้ชมได้ติดตาม ควบคู่กับการหารายได้จากค่าโฆษณาสินค้าสารพัดรูปแบบ

วันน้ำโลก (World Water Day)

by | tags: | 766 views No Comments »
อ่างเก็บน้ำสายศร จ.นครราชสีมา

อ่างเก็บน้ำสายศร จ.นครราชสีมา

หล่งน้ำ คือ แหล่งอาหารของทุกชีวิต  โปรดช่วยกันดูแลรักษา………….
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำได้ในอนาคต เมื่อปี 1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ World Day for Water เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ

้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำ

โลกของเรามีน้ำอยู่ถึง 13000 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร

วารสาร Silpakorn University International Journal เปลี่ยนชื่อ

by | tags: , | 1,154 views No Comments »

ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาวารสาร และขอรับบริจาควารสารอยู่เป็นประจำ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ ความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบ  ความรักในการทำงาน การเข้าใจในธรรมชาติของวารสารของชื่อนั้นๆ  ได้รับวารสารมาก็จะพิจารณาตั้งแต่ หน้าปก ถึงหน้าหลังปก  ทำให้ทราบว่า วารสารที่ได้รับ คือ Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts (issn :1513-4717)

formerly :  Silpakorn University International Journal (issn : 1513-4717)

Go to ASEAN แบบม๋วนใจ๋

by | tags: , | 693 views No Comments »

น้องใจ๋ ของไอ้ขุนทอง ทำให้เรานั่งยิ้มน้อยยิ้มใจอยู่หน้าจอทีวี เพื่อดูละครเรื่องนี้ …. หลายคนชอบนะ จนอยากจะเปลี่ยนชื่อบ้าง

แต่….. พอถามไปที่ดูกันน่ะ ดูไอ้ขุนทอง ตะหาก ….แป่วววว

ที่ห้องสมุดของเราก็มีกิจกรรมแบบม่วนใจ๋ คือการไปฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบสมัครใจ ใครว่างก็มา ใครจะกลับตอนไหนก็กลับ สบายๆ ทั้งนี้เพื่อนความม่วนใจ๋ เพราะคนสอนมาสอนแบบม่วนใจ๋ตามคำชักชวนของเพ่ป๊องงง

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในโครงการ Go to ASEAN ของหอสมุดฯ เราเองนี่แหละจ้า