Category Archives: สัมมนาบุคลากร

สัมมนาบุคลากรหอสมุดฯ..และ.เกาะกอหญ้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

18 August 2015
Posted by Boonta Kijwang

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรหอสมุดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) ในวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 รวม 3 วัน โดยวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สัมมนาวิชาการที่หอประชุม …

มุมมองของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่องานบริการห้องสมุด ตอนที่ 2 (จบ)

ตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงมุมมองต่องานบริการห้องสมุด ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ แล้ว ดังนั้นตอนนี้จึงเริ่มต่อท่านที่ 2 ซึ่งเป็นมุมมองของ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวว่าให้ดูความแตกต่างของสายวิชา ธรรมชาติของคณะวิชาที่มีถึง 14 สาขาวิชา จึงมีความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ 1) ความต้องการบริการจากหอสมุดฯ ของคณาจารย์นั้นเวลาต้องการอะไรต้องการเดี่๋ยวนั้น จึงขอให้หอสมุดฯ ส่งคนไปพูดคุยและดูแลคณะวิชานั้น …

มุมมองของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่องานบริการห้องสมุด (1)

DSC03020
การสัมมนาบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557 ครั้งนี้ หัวข้อและเนื้อหาโดนใจมากเพราะจะทำให้บุคลากรหอสมุดได้ทราบถึงมุมมองของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่องานบริการห้องสมุด ได้รับทราบความต้องการและปัญหาของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนซึ่งจะเป็นแนวทางพัฒนาบริการของหอสมุดให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และถือเป็นสิ่งดีที่จะได้มีความร่วมมือระหว่างคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนกับห้องสมุด
DSC03022
การนำเสนอมุมมองของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่องานบริการห้องสมุดครั้งนี้มีคณบดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำเสนอมุมมองและปัญหาที่พบในงานบริการห้องสมุด กล่าวคือ
1.มุมมองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่องงานบริการห้องสมุด โดย ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร กล่าวว่าข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า …

สัมมนาบุคลากร 2557: หอสมุดกลางในมุมมองของอธิการบดี

หอสมุดกลางในมุมมองของอธิการบดี  โดย ท่านอธิการบดี  ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
DSC00749DSC00753DSC00755DSC00777
ว่าจะเขียนรายงานการสัมมนาตั้งแต่กลับมาใหม่ๆ ไม่ได้จังหวะสักที หัวข้อก็ขึ้นไว้แล้วไม่นำเสนอก็เสียดาย โดยเมื่อวันที่ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557 หัวข้อ จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร  ณ …

สรุปรายงานการสัมมนา เรื่อง จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดร.ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางโดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล  Training road map การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นต้น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ. ชาญชัย ถาวรเวช ได้กล่าวว่า  ห้องสมุดในมุมมองของท่านคือ ห้องสมุดได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะห้องสมุดมีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม …

ภาพเก็บตก "สัมมนาบุคลากร ณ แก่งกระจาน โบ๊ทเฮาส์"

         ครั้งนี้ก็เช่นเคย เป็นภาพกิจกรรมที่พวกเราได้ไปสัมมนากัน อาจจะเอามาลงช้าไปนิดก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย นี่ผมกด Publish ไปตั้งเมื่อไหร่เนี่ย ยังพิมพ์ไม่เสร็จเลย 555

         ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงแรกๆก็จะเป็นกิจกรรมในวันแรก ช่วงท้ายๆก็จะเป็นภาพการไปดูงานที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

         ขอต่ออีกนิดนะ ถ้าสังเกตุภาพให้ดี จะมีหลายๆภาพที่ดูแล้วสีจะออกหม่นๆไม่ใส เนื่องจากผมยังไม่ค่อยเข้าใจกับการตั้งค่า white balance และ …

สัมมนาบุคลากร แก่งกระจานโบ้ทเฮาส์พาราไดซ์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

10 July 2013
Posted by Anirut Jaklang

               บุคลากรในองค์กรมีความสุข รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้รับบริการย่อมได้สัมผัสถึงคุณค่าของบริการนั้น ๆ หมายความว่า คุณค่าของงานที่บุคลากรมีความสุขเมื่อได้บริการหรือทำสิ่งดี ๆ นำมาซึ่งคุณค่าขององค์กรที่ได้จากการที่คนรู้จักคุณค่าของตนเองนำมาซึ่งการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้ด้วย เมื่อความสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรย่อมส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และได้คนที่มีความรักความผูกพันต่อองค์กรมาร่วมฟันฝ่าอุปสรรค พร้อมนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  
  
   

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร