Archives

การตรวจสอบ e-Tax Invoice

30 August 2018
Posted by worra

          เมื่อ Blog ที่แล้วได้พูดถึงเอกสารทางการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)  ที่จัดทำโดยระบบ e-Tax Invoice และหน้าตาของเอกสารไปแล้ว  คราวนี้จะพูดถึงขั้นตอนการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล  ซึ่งหัวหน้างานธุรการ  ได้แนะนำว่าให้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ของกรมสรรพากร  ในคู่มือระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ได้รับเอกสารแล้วมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ  ตรวจสอบว่าบริษัท/ผู้ประกอบการรายนั้นๆ  ได้รับอนุมัติตามระเบียบของกรมสรรพากรแล้ว  รวมถึงต้องตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital …

เครื่องประดับลงยา

          เปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรา  ครั้งนี้มีร้านเครื่องประดับลงยามาออกบู๊ท     ชื่อว่า “จินตรันต์” มีโอกาสได้เดินไปดูขั้นตอน วิธีทำแล้ว และเครื่องประดับที่ทำเสร็จแล้ว ทั้งต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ล้วนสวยงามทั้งนั้น  เรียกว่าต้องใช้ฝีมือ+ความตั้งใจ …

ข้าวโพดหวาน "ราชินีทับทิมสยาม"

22 August 2018
Posted by worra


          ได้ทานข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม จากพี่ที่ทำงานซื้อมาและนำแบ่งให้ชิมฝักดิบ  ปกติเคยทานแต่ข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นสีแบบนี้  เมื่อลองชิมรู้สึกติดใจในความหวานของข้าวโพดพันธุ์นี้  แม่ทานดิบก็ยังอร่อย  จึงได้ลองมาหาข้อมูลเกี่ยวกันข้าวโพดพันธุ์นี้อ่านดู…

ใกล้ชิดสัตว์ ที่ซาฟารีปาร์คกาญจนบุรี

          สวนสัตว์  เป็นสถานที่ที่เป็นท็อปฮิตสำหรับเด็กๆ เสมอ  ไม่ว่าจะไปกี่ครั้งก็ยังคงตื่นตา ตื่นใจกับบรรดาสัตว์ทั้งหลาย  ครั้งนี้จะแนะนำสวนสัตว์พี่ได้มีโอากาสไปเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา  และเด็กๆชอบกันมากอยากกลับไปเที่ยวอีก  นั่นคือ  ซาฟารีปาร์คกาญจนบุรี
 
          สวนสัตว์เปิด …

e-Tax Invoice

17 August 2018
Posted by worra

          จากการเข้าอบรมในเรื่องของระเบียบการเงินเมื่อไม่นานมานี้  หัวหน้าหอสมุดฯ ได้พูดถึงเรื่องใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มว่าหอสมุดฯจะได้รับในจากการซื้อ/จ้าง การดำเนินการต่างๆ  และให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อนำมาใช้ในงานได้   จึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษา
          ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ …

ยกเลิกการสมัครสมาชิกวารสารสุโขทัยธรรมธิราช

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทำทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ให้สมัครสมาชิกวารสารในอัตราปีละ 80 บาท ได้รับวารสารจำนวน 2 เล่ม
 
    …

สวนน้ำ ใน สวนผึ้ง

วันนี้จะมาแนะนำที่เที่ยวใกล้ๆบ้าน  ได้เล่น ได้เที่ยว ได้สนุก  กับ  The resort water park
 
           เดอะ รีสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค เป็นสวนน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในสวนผึ้ง  …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร