SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผลการเสนอซื้อจากงานบุ๊คแฟร์ (12th)

ผลการพิจารณาเสนอซื้อหนังสือจากงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

No. ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ ผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 วิวาห์สุดพริ้ง อัญชรีย์ เปรมทิพย์ อิ่มเอิบปฐม รอพิจารณา
2 เจ้าสาวใต้อาณัติ ฉัตรฉาย เปรมทิพย์ อิ่มเอิบปฐม  รอพิจารณา
3 พายุบูรพา นายตะวัน 2559 เปรมทิพย์ อิ่มเอิบปฐม อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
4 บุหงามะละกา ราชศักดิ์ 2556 เบญจมาพร สุกใสกีรติกุล  มีแล้วในหอสมุดฯ
5 พงศาวดารญวน นายหยองกองทหารปืนใหญ่ (แปล) 2560 อินทิรา โสชารี อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
 
6 ถอดรหัสจีโนมมนุษย์ Matt Ridley 2552 ซูไมรอต อาแว รอพิจารณา
7 The Secret Life of the Periodic Table 2016 วีรากร มิสุนา  รอพิจารณา
8 Cambridge IGCSE® Biology: Student Book (Collins Cambridge IGCSE ®) Ben Still 2014 วีรากร มิสุนา รอพิจารณา
9 อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม 1-3 (การศึกษาที่งดงาม คารวะภารตะคุรุเทพ ทบทวนชีวิตพินิจตน) ประมวล เพ็งจันทร์ 2554 สุภัทรชัย ศรีปานวงศ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
10 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ 2560 อัฟนาน โดยหมะ จัดซื้อ
11 ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว Genki Kawamura 2559 ยุซรอ แวจิ จัดซื้อ
12 Tanzania, Here I am อรรควิชญ์ หาญนวโชค 2560 ซูไมรอต อาแว รอพิจารณา
13 คิดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ : เรื่องจริงของ “โรคย้ำคิดย้ำทำ” David Adam ; วรางคณา เหมศุกล, แปล 2560 ซูไมรอต อาแว รอพิจารณา
14 วิธีเดินทางกับแซลมอน อุมแบร์โด เอโค 2560 ซูไมรอต อาแว จัดซื้อ
15 A Critical Introduction to Sport Psychology Aidan Moran and John Tone 2017 อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล รอพิจารณา
16 Performance Psychology Theory and Pactice Stewart Cotterill 2017 อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล รอพิจารณา
17 จูบกบตัวนั้นซะ Brian Trac 2555 ณัฐพร แซ่ลิ้ม มีแล้วในหอสมุดฯ
18 ผ่าความลับงบการเงิน ภัทรธร ช่อวิชิต 2559 อ.ดร.สุนทร สุวอเขียว รอพิจารณา
19 Hole’s essentials of Human Anatomy & Physiology David Shier 2015 องอาจ อรรถเลิศปัญญา รอพิจารณา มีที่เพชรบุรี
20 คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ 2560 อ.บุญญาภา หวังวัฒนา รอพิจารณา
21 Benson’s microbiological applications : laboratory manual in general microbiology Alfred Brown 2015 ศรินรัตน์ อัครพรพัฒน์ มีแล้วในหอสมุดฯ
22 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ธนวรรณ ขาวบาง รอพิจารณา  
23 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น พูนพิศมัย ดิศกุล 2551 ธนวรรณ ขาวบาง รอพิจารณา  
24 ชีวิตผิดได้ หนุ่มเมืองจันทร์ 2561 ธนวรรณ ขาวบาง รอพิจารณา  
25 วัดร้างในบางกอก ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2559 จิตรา กัลยาณพงศ์ จัดซื้อ  
26 ธ สถิตอยู่ในหทัยราษฎร์ : ข้ามห้วงมหรรณพ 2560 จิตรา กัลยาณพงศ์ รอพิจารณา  
27 นบพระภูมิบาล 2560 จิตรา กัลยาณพงศ์ รอพิจารณา  
28 จอมทัพพลิกแผ่นดิน เล่ม 1-8 ฮุยสงเมา 2559 ผศ.ดร.กนก หวลกำเนิด รอพิจารณา  
29 จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาค 2 เล่ม 1-8 ฮุยสงเมา 2559 ผศ.ดร.กนก หวลกำเนิด รอพิจารณา  
30 เวตาลปัญจวิงศติ ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา  – เจษฎาพร ศรวิชัย
มีแล้วในหอสมุดฯ  
31 ตำรายาสมุนไพรไทยโบราณ สำนักพิมพ์อักษร 2556 เจษฎาพร ศรวิชัย
รอพิจารณา มีที่วังท่าพระ
มีที่เพชรบุรี
32 ปกรณัม ปรัมปรา เอดิท แฮมิลตัน 2560 จารุวรรณ พันทะรี รอพิจารณา มีแล้วปี 2549
33 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ Alan Lightman 2554 ซูไมรอต อาแว มีแล้วในหอสมุดฯ
34 มโนทัศน์แห่งอนาคต Michio kaku 2554 ซูไมรอต อาแว มีแล้วในหอสมุดฯ