^Back To Top
  • 1 การเปิดบริการของหอสมุดฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
    การเปิดบริการระหว่างเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (14 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2561)
  • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
    ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
  • 3 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
    ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีภารกิจสำคัญในการ แสวงหา เก็บรวบรวม และให้บริการสารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ อันทรงคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
baner

Hotline


Banner
line
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

 

หนังสือ (Book)

Preposition จำง่าย
ใช้ได้ 450 สถานการณ์
PE1112 ช82
สำเร็จได้เพราะไม่ทำ
(Do nothing!)
HD57.7 ม75
Arab Spring :
การลุกฮือที่เปลี่ยน...
JQ1850.A65 จ46
 กระดุมเม็ดแรก
(The first button)
BF410 ค92
 บ้านเหล่านี้
มีการค้นพบ
S605.5 ศ64
     
 
         
 
บุกรังโจน

HC445 ส733
 
พิสมัยในเขียน

PN3355 พ72
 
กรุงเทพฯ ยามราตรี

DS589.ก4 ว643
 
หัว ใจ เท้า

GV1061 ค64
 
ภาษาอังกฤษผิดบ่อย

PE1375 ศ47
         
         
         
 ขี่ตามฝัน
ปั่นข้ามสามทวีป
G440 ป432
 คู่มืออ่านคนได้
ภายใน 5 นาที
BF637.N66 ค73
 ปัญญาทั้ง 5
เพิ่มพลังความคิด
BF441 ค633
 ตันฉบับ
นักเขียนใหม่
PL4209 ณ62
 คิดแบบอัจฉริยะ
นักวิทยาศาสตร์...
QC16.N7 บ72
       
 
         

โสตทัศนวัสดุ (Audiovisual)

นิทานหิ่งห้อย
ออร์เคสตร้า

CD A00359
 100 ปี ไกลบ้าน
ตามเสด็จ...
DVD D00060
เพลงพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ 6
CD A00506
 Born to win : the
ultimate seminar
 CD A00514
แม่นาคพระโขนง :
ละครวิทยุคณะเกศทิพย์
CD A00424
         
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วย...
VCD D00649
ผีเสื้อ
และดอกไม้
DVD M00649
ขุนรองปลัดชู
Unsung hero
DVD M00607
คนทรงเจ้า
Silhouette of God
DVD M00586
ปั้นของเล่น
จากขนมปัง
VCD D01225
 
 

วารสาร (Periodical)

Applied Environmental
Research
A645
le Francais
dans le Monde
F71
Polymer Engineering
& Science
P6233
Library & Information
Science Research
L506
       
The Prototype
electronics
ป93
นิตยสาร สสวท

น65ส44

เกษตรกรก้าวหน้า

ก7114

HR Corner

ฮ772

       
       
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip