^Back To Top
  • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
    ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
  • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
    ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
    หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

 

เชื่อกันว่าทุกคนในทับแก้วรู้จักห้องสมุดเท่าๆ กับสระแก้ว แต่ความถี่ของการไปห้องสมุดกับความถี่ของการไปเดิน
บนสะพาน
ที่ทอดโค้งของสระแก้ว ท่ามกลางสายน้ำและสายลม กับการนั่งอยู่ท่ามกลางตัวอักษรที่ร้อยเรียงในหนังสือ
แต่ละเล่มแต่ละ
เล่มอาจแตกต่างกันไปบ้าง อยู่ที่ว่าใครจะชมชอบวิถีชีวิตแบบไหน

ห้องสมุด เป็นคำสั้นๆ เรียกกันง่ายๆ ที่สื่อหมายถึง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
เป็นชื่อในภาษาราชการที่ยาวเหยียด ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงหน่วยงานราชการ มองเห็นก็ร้องอ้อ! เข้าใจซึ่ง
ความหมาย แต่บางครั้ง
ก็ไม่แน่นะ จึงขออธิบายถึงที่มาที่ไปเล็กน้อย

สำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.su.ac.th/) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดอีกชั้นหนึ่ง เปรียบเหมือนพ่อแม่
ที่มีลูกหลายคน ลูก ๆ ต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานต่างที่ต่างถิ่น ลูก ๆ ที่พูดถึง  ได้แก่  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ และ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็ก ๆ เล็กมาก แต่ก็เหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษาใน
ขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมา
อาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น ด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ห้องสมุดมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของพื้นที่
โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีการปรับปรุงให้สวยงาม (ปีพ.ศ.2550) จนเป็นที่กล่าวขวัญ
ในแวดวงว่าช่างสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนทางด้านศิลปะและการตกแต่ง ส่วนอีกอาคาร
หนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ห้องสมุดได้เข้าไปใช้พื้นที่เพื่อเปิดบริการเมื่อปี 2544 ซึ่งคงความสวยงาม
ด้วยฝีมือของสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย

ความมั่นคงต่อไปคือ เรื่องงานบริการที่ทุกวันไม่ว่าจะเปิดหรือปิดบริการ พวกเราทั้ง 42 ชีวิต มีความสุขกับการ
ทำงานทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ภาระงานเบื้องหลังคือ ความพยายามที่จะจัดหาและจัดระบบด้วยความรวดเร็ว 
และถูกใจ ภาระงาน
เบื้องหน้าคือ ความพยายามที่จะบริการให้ดีที่สุด หาวิธีการให้ทุกคนได้อ่านหนังสือ ได้ใช้สิ่งที่เรา
เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดอย่างคุ้มค่าตลอดชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย

ภาระทั้งหมดที่พวกเรายินดีทำ ด้วยความหวังที่ต้องการให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านมีความสุขในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และตักตวงเพื่อบ่มเพาะตนให้รู้เท่าทันความ เปลี่ยนแปลงของโลก จบไปเป็นบัณฑิตที่มั่นคง
และ
แข็งแรงต่อไป

Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip