^Back To Top
 • 1 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)
  หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561 ยกเว้นวันหยุดราชการ (5 และ 10 ธ.ค.) เปิดบริการ 9.00-19.00 น. (เฉพาะอาคารหอสมุด)
 • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
 • 3 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
  ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีภารกิจสำคัญในการ แสวงหา เก็บรวบรวม และให้บริการสารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ อันทรงคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

Visitors

959676
Today
This Month
Last Month
All days
99
7268
13791
959676
Today : 17 Nov 2018
 • Web OPAC
 • Thai Article Index
 • EDS One Search
 • PULINET Catalog Sharing
   สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ระบบสืบค้นฐานข้อมูลแบบ One Search (สืบค้นหลายๆ ฐานข้อมูลภายในหน้าจอเดียว)
   สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, EBSCO, Emerald, ACS เป็นต้น ได้ภายในหน้าจอเดียว

SUEBSCO Discovery Service for Silpakorn University

Keyword Title Author      ดูขั้นตอนการยืม e-Book

Silpakorn UNIVERSITY    การยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip