^Back To Top
 • 1 การเปิดบริการระหว่างปิดภาคการศึกษา
  การเปิดบริการระหว่างปิดภาคการศึกษา (28 พฤษภาคม - 13 สิงหาคม 2561)
 • 3 โปรโมชั่น "ยืมไม่อั้น"
  "ยืมไม่อั้น" เพื่อชีวิตการอ่านแบบ "No Limit" ขยายบริการครอบคลุมทุกหอสมุดในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว --ใกล้ที่ไหน สมัครที่นั่น--
 • 3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นห้องสมุดเล็กๆ แต่ก็เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ ก็เป็นอาคารสองชั้น ย้ายมาอาคารสี่ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหลังมีจำนวน 5 ชั้น โดยอาคารแรกชื่อว่าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับปรุงให้สวยงาม (พ.ศ.2550) ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่ออาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ.2544
baner

Hotline


Banner
line
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

Visitors

912646
Today
This Month
Last Month
All days
84
5126
6810
912646
Today : 20 Jul 2018
 • Web OPAC
 • Thai Article Index
 • EDS One Search
 • PULINET Catalog Sharing
   สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ระบบสืบค้นฐานข้อมูลแบบ One Search (สืบค้นหลายๆ ฐานข้อมูลภายในหน้าจอเดียว)
   สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, EBSCO, Emerald, ACS เป็นต้น ได้ภายในหน้าจอเดียว

SUEBSCO Discovery Service for Silpakorn University

Keyword Title Author      ดูขั้นตอนการยืม e-Book

Silpakorn UNIVERSITY    การยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip