^Back To Top
 • 1 การเปิด-ปิดบริการ (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ปีการศึกษา 2561) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดให้บริการดังนี้ [จันทร์-ศุกร์ : 8.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ : 10.00-19.00 น. / วันนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ]
 • 2 ยืมไม่อั้น (มาแล้วจ้า)
  ยืมไม่อั้น : ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • 3 หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์) / วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 น.- 19.00 น.
baner

Hotline


Banner
line

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner
line

Visitors

1022518
Today
This Month
Last Month
All days
16
2561
3961
1022518
Today : 25 Jun 2019
 • Web OPAC
 • Thai Article Index
 • EDS One Search
 • PULINET Catalog Sharing
   สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางทุกวิทยาเขต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ระบบสืบค้นฐานข้อมูลแบบ One Search (สืบค้นหลายๆ ฐานข้อมูลภายในหน้าจอเดียว)
   สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, EBSCO, Emerald, ACS เป็นต้น ได้ภายในหน้าจอเดียว

SUEBSCO Discovery Service for Silpakorn University

Keyword Title Author      ดูขั้นตอนการยืม e-Book

Silpakorn UNIVERSITY    การยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Us : lib-sus@su.ac.th | หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์-โทรสาร : 034-255092 | บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า : 034-241513
Copyright © 2017
Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University Rights Reserved.


email Facebook pinterest clip