Author: Kasorn Sansuwan

บริการห้องกลุ่ม อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปิดภาคการศึกษาที่ 1 /2563  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

สำหรับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้เข้าใช้บริการ

: เฉพาะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

 

หอสมุดฯ เปิดบริการ: ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

บริการคืองานที่ใจรัก

เราทำงานด้านบริการเมื่อเห็นชื่อเรื่องแล้วน่าสนใจดี เป็นเรื่องที่ใกล้ ๆ กับตัวเรา

งานบริการเป็นงานที่คนทำต้องสนุกกับงาน และรักที่จะบริการจริง ๆ งานบริการจะต้องทำในอาชีพที่ทำแล้วมีความสุข

“สะสมความสุข” เป็นความสุขข้างในลึก ๆ ไม่ใช่ความสุขจากการกอบโกยเอากำไรจากลูกค้า หัวใจของงานบริการอยู่ที่ ความรัก ซึ่งได้แก่ ความรักในอาชีพ ความรักในบริการที่จะมอบให้ผู้มาใช้บริการ รักตนเอง และเพื่อนมนุษย์ ความรักในงาน ที่ก่อให้เกิดความสุขในงาน ได้แก่

  • รักในงานที่ทำ ได้ทำในสิ่งที่ชอบจริง ๆ ทำไปเพราะเป็น ฉันทะ มีความพึงพอใจ
Read More

สำรวจการใช้วารสารภาษาไทย

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้สำรวจการใช้วารสารภาษาไทยทั้งวารสารวิชาการและบันเทิงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561- เดือนตุลาคม 2562 เพื่อจัดเก็บสถิติการหยิบใช้ตัวเล่มวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือน และได้สรุปผลการสำรวจการใช้วารสาร โดยเรียงรายชื่อวารสารที่ผู้ใช้บริการใช้จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้

 

–  วารสารวิชาการภาษาไทยฉบับปัจจุบัน 10 ลำดับ จากวารสารที่มีการหยิบใช้ทั้งหมด 115 รายชื่อ

 

 

 

 

 

 

Read More

บริการลูกค้า

ในการทำงานบริการทุกงาน เริ่มตั้งแต่การรักงานบริการ การมีไมตรีต่อผู้รับบริการ เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเราต้องให้บริการตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทำงาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งทำงานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงว่าเราเอาใจใส่ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะจะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เราแสดงออกดังนี้

  • บริการที่มีไมตรีจิต การบริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิต จะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย
  • ยิ้ม เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคลคำพูดที่วิเศษ คือคำพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมค่ะ
Read More

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

วารสารที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ได้บอกรับตัวเล่มในปี พ.ศ. 2563

มีจำนวน 2 รายชื่อ เนื่องจากจะทำการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

และสามารถอ่านออนไลน์ได้ ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ หอสมุดฯ มีตัวเล่มฉบับแรก ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค. 2523 และฉบับปัจจุบัน ปีที่ 40 ฉบับที่ 161 ก.ค.-ก.ย. 2562 เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

Read More

ความสุขจากกิจกรรม “การวิ่ง”

วันเวลาไม่เคยคอยใคร ไวมากจริง ๆ ค่ะ เวียนมาครบรอบ 1 ปี สำหรับการร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ครั้งแรกของดิฉัน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี 2561 สำหรับปีนี้เมื่อดิฉันทราบข่าวว่าทางคณะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “5 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร” รวมพลน้องพี่เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ดิฉันได้สมัครร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยลงสมัครประเภทบุคคล เลือกระยะทาง  5 กิโลเมตร  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเช้าวันวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 9.00 น. ณ ลานสระแก้ว (ลาน A4) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานกล่าวเปิดงาน เดินบ้าง วิ่งบ้างเพื่อสุขภาพ ดิฉันเข้าเส้นชัยที่เวลา  58 นาที 01 วินาที นับเป็นกิจกรรมการเดิน วิ่งครั้งที่ 7 

Read More

ครั้งแรกกับการบริจาคโลหิต

ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับคุณท็อป ทำงานที่โรงพยาบาลนครปฐม คุณท็อปเคยบริจาคเลือดมาแล้วทั้งหมด 119 ครั้ง จากการได้พูดคุยทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้เลือด และเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วย ดิฉันไม่รอช้าตัดสินใจไปบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือด อาคารรวมเมฆ ชั้น 3 โรงพยาบาลนครปฐม ก่อนบริจาคต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนลงในใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีให้เลือก 2 ช่อง ช่องที่ 1 ผู้บริจาคครั้งแรก และช่องที่ 2 ผู้บริจาคโลหิตประจำ ตอบแบบสอบถาม จะมีเจ้าหน้าที่มาวัดความดัน และเจาะเลือดจากปลายนิ้วไปเพียงเล็กน้อยเพื่อนำไปทดสอบ

Read More

ป้ายชื่อวารสารและรหัสวารสารวิชาการ

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ได้ปรับเปลี่ยนการทำป้ายชื่อวารสารและรหัสวารสาร ทั้งวารสารวิชาการภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จากการสำรวจรายชื่อวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับปัจจุบันที่หอสมุดฯ มีให้บริการทั้งหมด จำนวน 192 รายชื่อ เป็นวารสารที่สั่งซื้อจำนวน 64 รายชื่อ วารสารที่ได้รับบริจาค จำนวน 128 รายชื่อ วารสารทั้งหมดจะเรียงตามรหัสวารสาร  วารสารวิชาการภาษาไทยใช้ปกพลาสติกสันสีขาว และจะติดชื่อวารสารและรหัสวารสาร ไว้ที่หน้าปกพลาสติกด้านล่างขวามือของปก โดยติดหมายเลขลำดับที่ 1-192 ที่สันวารสารเพื่อสะดวกในการจัดเรียงขึ้นชั้นบริการวารสารวิชาการ กรณีที่เป็นวารสารชื้อ จะติดจุดสีชมพูไว้เหนือหมายเลขลำดับที่ของวารสารแต่ละฉบับ สำหรับวารสารที่ได้รับบริจาคจะไม่ติดจุดสี

Read More