ทำบุญ “วันเข้าพรรษา”

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่ตื่นเช้าตรู่ เพื่อไปทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดิฉันได้เตรียมอาหารคาว หวานไปทำบุญตักบาตร ณ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขาว ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นวัดใกล้ ๆ บ้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที เมื่อไปถึงนำอาหารเตรียมถวายพระ พร้อมตักบาตรถวายข้าวพระพุทธ นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน และหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต พระเกจิชื่อดังแห่งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) และอดีตเจ้าอาวาสในศาลาการเปรียญ จากนั้นทำบุญติดพุ่มผ้าป่า พร้อมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้เวลาประมาณ 7.30 น. เตรียมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 17 รูป เมื่อเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามานั่งในศาลาการเปรียญเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) องค์ปัจจุบัน

Read More

การปรับกลุ่มคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

วารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีชื่ออยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

มีทั้งหมด 13 ชื่อ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ชื่อ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=3382

Read More

การหารายชื่อวารสารตามค่า Quartile ในฐานข้อมูล Scopus

ได้รับคำบอกเล่าจากนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่ง บอกว่า ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเขียนผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน Scopus ให้ได้สักเรื่องหนึ่ง จึงได้บอกไปว่า ห้องสมุดสามารถ list รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ให้นักศึกษาได้ โดยสามารถเลือกสาขาวิชา เลือกระดับ Quartile ที่ต้องการได้ จากฐานข้อมูล Scopus

วันนี้จึงจะอธิบายวิธีการหาข้อมูลให้น้อง ๆ บรรณารักษ์ที่อาจมีโอกาสที่จะตอบคำถามนี้ให้กับผู้ใข้บริการ มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าใช้ฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) หรือเข้าใช้จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่าน OpenAthens โดยคลิกที่ คำว่า “ใช้ผ่าน OpenAthens” ที่รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของหอสมุดฯ
Read More

กระดาษเก่า…เล่าอะไร ตอนที่ 2

รัชกาลที่ 6 ประทับพระเก้าอี้สนาม ณ กลางทุ่ง ต.บ้านไร่ จ.ราชบุรี เบื้องหลังคือนายเสือป่าและนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ ม.ล.ปิ่นฯ นั่งลำดับ 2 จากขวา ภาพคล้ายนี้เป็นภาพประกอบในหนังสือ การซ้อมรบเสือป่า พ.ศ. 2462 และพระราชวังสนามจันทร์ ด้วย

ผู้เขียนเล่าความ เรื่อง กระดาษเก่า…เล่าอะไร ไว้ใน Blog (2) ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 กระดาษต้นทางมาด้วยเหตุจากการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนสิ่งของในคอลเลคชั่นพิเศษของห้องสมุด คือ ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ซึ่งผู้เขียนดำเนินการในส่วนกลุ่มเอกสารลายลักษณ์ และได้นำเอกสารชิ้นหนึ่งมาเล่าสู่ คือ การแสดงปาฐกถา เรื่อง การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 6 ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2513 เอกสารดังกล่าวนี้ เป็นต้นฉบับลายมือเขียน (ฉบับร่าง) ของท่าน ซึ่งตามหลักการของจดหมายเหตุ (Archives) เอกสารส่วนบุคคลที่ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่านั้นนับเป็นเอกสารสำคัญประเภทหนึ่ง บทความได้กล่าวถึงคุณค่าในด้านเนื้อหา ด้านกายภาพ ตลอดจนการบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดความเดิม ได้ที่ลิงค์ www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?paged=2&author=12

Read More

Ko-fi แพลตฟอร์มสร้างรายได้แก่เหล่าครีเอเตอร์


…สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
SNC Library Podcast 📻 รายการวิทยุออนไลน์
📣 ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
🎧 โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ดิฉัน นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ…

Read More

กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6

ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมงาน  เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี หรือ “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ลานวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญลุ่มน้ำแม่กลอง ของชาวมอญ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนครชุมน์ ตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี

Read More

ไข่พะโล้ดำหรือไข่ต้มเค็ม

สิ่งหนึ่งที่พบเห็นเป็นประจำในจังหวัดนครปฐมคือ ข้าวหมูแดง ซึ่งถิอว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด แต่วันนี้ไม่ได้มาบอกเล่าถึงเรื่องข้าวหมูแดง แต่จะมาเล่าถึงสิ่งที่อาจถือว่าเป็นเครื่องเคียงในข้าวหมูแดง  นั่นก็คือ ไข่พะโล้ดำ สมัยผู้เขียนเป็นเด็กเวลากินข้าวหมูแดง ในจานข้าวหมูแดงจะประกอบไปด้วยหมูแดง มีไข่พะโล้ดำ กุนเชียง เป็นเครื่องเคียง บางร้านก็จะเป็นไข่ต้มสีขาวธรรมดา

เคยสงสัยกันไหมค่ะว่าเจ้าไข่พะโล้ดำ เขาทำกันอย่างไร พอดีว่าช่วงนี้ซื้อไข่มาแผงหนึ่ง แต่ลืมดูวันหมดอายุ ปรากฎว่า ใกล้วันหมดอายุ ก็ยังเหลืออีกหลายฟองเลยจะเอามาต้มเก็บ หากทิ้งไข่จะเน่าเสียปล่าว แถมพี่ชายยังเอาไข่ต้มแก้บนมาให้อีก 10 ฟอง รวมๆ แล้ว เกือบ 25 ฟอง ผู้เขียนเลยตัดสินใจทำไข่พะโล้ดำหรือไข่ต้มเค็มค่ะ เก็บเอาไว้กิน

Read More