Category: การพัฒนาตนเอง/บุคลากร

ประสบการณ์ครั้งแรกกับเบื้องหลังการจัดสัมมนาออนไลน์

ในครั้งแรกที่ดิฉันได้รับมอบหมายในการเขียนโครงการสัมมนาฯ  เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % และบุคลากรมีการทำงานแบบ Work from Home การจัดสัมมนาจึงต้องจัดในรูปแบบ “การสัมมนาออนไลน์” ทุกส่วนงานและการประสานงานแทบไม่ได้พบปะหน้ากัน เกือบทุกขั้นตอนจึงเป็นการทำงานแบบสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น ไลน์ อีเมล เฟสบุ๊ค เป็นต้น  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายในการเป็นเลขาโครงการฯ ยอมรับว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์จัดสัมมนาออนไลน์มาก่อน รู้สึกกังวลและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ผ่านพ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี จึงอยากนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งพอจะสรุปขั้นตอนในการดำเนินการได้ ดังนี้

Read More

อย่ารอให้ชรา

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งที่ยังคงอยู่ คือ กลุ่มไลน์ Smart Aging
ซึ่งพี่ๆ หลายท่านยังคงอยู่กันอย่างอบอุ่นหากนับถึงปีปัจจุบัน ร่วม 3 ปี  ล่วงมาแล้ว
ในกลุ่มไลน์นี้ นอกจากพี่ๆ จะเข้ามาทักทาย พูดคุย ส่งข่าว ข้อมูลต่างๆ แล้ว
ทางหอสมุดฯ ก็ใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มด้วย

 

Read More

เอ๊ะ!!

ในชีวิตของการทำงาน อาการคิดยังไงก็คิดไม่ออกนี้มักเกิดขึ้นเสมอมากบ้างน้อยบ้าง ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ดูแลก็จะบอกบ้าง บ่นบ้าง แนะบ้างแล้วแต่อารมณ์เช่นกัน หากจับใจความได้ก็วน ๆ อยู่ที่ต้องอ่านแยะ ๆ ฟังเยอะ ๆ และก็จะมีปัญหาอีกคือเรื่องของเวลา เรื่องนี้ก็จะตกอยู่ที่ทุกคนในโลกใบนี้มีเวลาเท่ากัน หากตราบใดที่คุณอยู่ใน “Time Zone” เดียวกัน

อ่านถึงตรงนี้เราอาจผ่านคำว่า Time Zone ไป เพราะพอจะคาดเดาว่าหมายถึงอะไร? โดยไม่ “เอ๊ะ” หรือไม่ “เอ๊ะ” ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป ผลคือเท่าเดิมคือ “พอจะคาดเดาว่าหมายถึงอะไร?”

Read More

เว้นวรรค

การเว้นวรรคในการเขียนหนังสือไทย เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาษาไทยเนื่องจากว่าภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการแบ่งความอย่างในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น แต่เราจะใช้การเว้นวรรคในการแบ่งความแทน ซึ่งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอนนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K1-12) รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ แต่จะเป็นการเรียนรู้ในทางอ้อม เช่น จากการเรียนเขียนเรียงความ เขียนรายงานหรือการอ่านบทความ เป็นต้น การสอนการเว้นวรรคในชั้นเรียนจะสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและโทภาษาไทยเท่านั้น (ลิดา งามวิโรจน์กิจ และสุดาพร ลักษณียนาวิน, 2556: 22)
Read More

content นิทานหนังสือ

ปัจจุบันหนังสือที่วางจำหน่าย มีหนังสือที่เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ แอร์โฮสเตส นางแบบ เป็นต้น แต่ละอาชีพ มีการทำงานที่แตกต่างกัน ดิฉันชอบอ่านเพราะอยากรู้ว่าแต่ละอาชีพเขาทำงานกันอย่างไร  ทำให้ให้เราได้รู้เบื้องหน้า เบื้องหลังของอาชีพอื่น ๆ มากขึ้น พออ่านมาก ๆ เข้า ก็คิดว่าทำไมถึงไม่เขียนงานของเราบ้างล่ะ (ซึ่งก็ได้แต่คิดในใจ)

Read More

อ่านอะไร

เมื่อเรียนเพื่อเป็นบรรณารักษ์  และทำงานในห้องสมุด ผู้คนจะคิดว่าเรารักการอ่าน แต่ความจริงแล้วอาจหาเป็นเช่นนั้นไม่

สำหรับพี่การอ่านเป็นนิสัย เพราะสมัยก่อนไม่มีอะไรจะทำ และยังเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะมีหน้าที่ต้องอ่านหนังสือให้อาม่า (ย่า) ฟังก่อนนอนทุกคืน ถามว่าเบื่อมั้ย ก็เบื่อบ้างไม่เบื่อบ้าง เพราะใจอยากไปดูมังกรหยกจะแย่ และสมัยนั้นไม่มี เฟสบุค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตราแกรม ฯลฯ จึงว่างแหละ  ต้องขอบคุณบรรพบุรุษจริง ๆ ที่มีหนังสือให้เราอ่านทุกวัน จนทำให้เราติด ถึงขนาดแบบอ่านด้วยการปิดไฟแล้วจุดตะเกียง พอสัปหงกผมไหม้ไปเป็นแถบ จนแม่ต้องสั่งห้ามว่าอย่าทำแบบนั้น อยากอ่านก็อ่านไป แฮ่…

Read More

ก็ต้องลงมือสินะ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหอสมุดเรา นอกจากจะมีข่าวสารแล้ว ยังมีการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ การเขียนของพวกเรายังคงเขียนแบบชั้น ๆ ที่คัดลอกหรือเรียบเรียงจากหนังสือ วารสาร และอื่น ๆ แล้วอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันการเขียนแบบนี้เรียกกันว่า “ขนมชั้น”  โดยร้อยทั้งร้อยหากนำไปตรวจสอบ ก็คือ ซ้ำทั้งร้อย ซึ่งยอมรับไม่ได้ ต้องนำกลับมาพินิจพิเคราะห์แล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่จนเนียน ซึ่งดิฉันเรียกว่า เขียนแบบขนมเปียกปูน จนระบบที่เข้าตรวจสอบไม่สามารถแยกได้ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยบางอย่างที่ต้องเขียน ต้องอ้างอิงข้อความออกมา ที่เห็นบ่อย ๆ  ในสาขาประวัติศาสตร์ หรือ ภาษาไทย เป็นต้น และนี่คือความยากของการเขียนผลงานวิชาการ

Read More

ชีวิตคือการทดลอง

พี่เป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ ๆ ในการทำงาน เพราะมีความรู้สนุก เพราะจะทำให้เลือดสูบฉีดมีพลัง ถูก ผิด ดี ไม่ดี ไปต่อ หรือแป้ก หยุดนิ่ง ก็เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสารประสบการณ์ให้ใคร ๆ แบบไม่ต้องมีเทียนไว้นั่ง
 ปีที่แล้วทดลอง blockdit แต่วางไว้ก่อนเพราะคิดว่าไม่ต่างกับ facebook ก็เลยเฉย ๆไม่ค่อย “อิน” เท่าไร วางไว้เป็นการบ้าน ถึวเลาเมื่อไรค่อยนำไปขัดสีฉวีผ่อง ส่วนตอนนี้กำลังหลงใหลกับคลับเฮ้าส์ ซึ่งมีผู้กล้ามาร่วมวงอีกสองคนและคนอื่น ๆ กำลังตามมา เพราะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ “ไอ” แต่เราไม่ให้เรื่องนี้เป็นข้อจำกัด เพราะเรามองว่าคือช่องทาง และน้องจาเขียนเล่าไว้แล้วที่นี่
ทั้งสองช่องทางจะผูกพันกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งพี่ไม่ค่อยจะถูกจริตกับการไปใช้งานจริง แต่ช่วงการทดลองก็นะ ยอม!!!
Read More