Category: Uncategorized

ประสบการณ์โควิดครั้งแรก (1st time Covid-19)

โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกดิขึ้นเมื่อปลายปี 2019 ที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรก หลังจากนั้นโรคนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ด้วยการมาของโรคนี้ทำให้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของแมสก์ หรือหน้ากากปิดจมูกและปาก และแอลกอฮอลล้างมือ เนื่องจาก 2 สิ่งนี้เป็นตัวที่ทำให้เราลดความเสี่ยงได้มากจากการติดโรคนี้ อีกวิธีหนึ่งที่ลดความเสี่ยงได้คือการไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด ซึ่งผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว โรคนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายไปจากโลกนี้ในเร็ววันนี้ได้เลย

Read More

ประสบการณ์ Detox ล้างลำไส้

ปัญหาสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากมีและอยากหนีให้ไกล แต่เชื่อว่าหลายๆ คน มีปัญหาสุขภาพที่หนัก-เบา แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นชื่อว่าปัญหา แน่นอนว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ก่อกวนในการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย สำหรับปัญหาสุขภาพของผู้เขียน (หนึ่งในหลายปัญหา) นั่นคือ อาการท้องผูก

เนื่องจากตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างทานยาก ไม่ชอบผัก ทานน้ำเปล่าและผลไม้น้อย การใช้ชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างเร่งรีบ รวมถึงการทำอะไรที่กำลังติดพันแล้วชอบอั้นเป็นประจำ ทำให้เกิดปัญหาท้องผูก ถ่ายยาก ถ่ายแล้วมีกลิ่นแรง ซึ่งมีอาการแบบนี้มาเนิ่นนาน ลองแก้ด้วยการทานยาระบาย ก็ทานไปเรื่อย ๆ จนดื้อยา ลองตั้งใจดื่มน้ำให้มากขึ้น แต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง และยังคงมีอาการเรื่อยมา เคยอ่านเจอที่คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่า “เวลาผ่าศพจะเจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจบางศพ มีน้ำหนักอุจจาระถึง 10 กิโล” ทำให้นึกถึงตัวเองว่าเราจะมีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายมากแค่ไหนนะ ประกอบกับเคยอ่านบทความเจอว่า ครอบครัวที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีความเสี่ยงในการติดต่อทางพันธุกรรมได้ ซึ่งคุณพ่อได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสำไส้ใหญ่ไปเมื่อปี 2563

Read More

เปิดบ้าน “พี่พร้อม” 2565

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน “พี่พร้อม” หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาที่กลับมาเรียน on site ในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งพวกเราเหล่า “พี่พร้อม” ก็ตั้งอกตั้งใจมาก ๆ กับการเตรียมงานในครั้งนี้ อหากว่าอยากทราบว่าเหล่า “พี่พร้อม” ทำอะไรกันบ้างในวันนั้น สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่

เปิดบ้าน “พี่พร้อม” แล้ว “พี่พร้อม” ทำอะไร!!!

Read More

คิด และทดลองทำ การใช้ LEAN เพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานหนังสือบริจาคต่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ

          จากการที่ดิฉันได้ศึกษาด้วยการฟังและดูคลิปจาก you tube และการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการนำแนวคิดแบบ LEAN มาใช้ในพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงานนั้น โดยดิฉันได้ศึกษาในหัวข้อ Lean thinking เน้นสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป 8 ประการ คำว่า ความสูญเปล่า 8 ประการหรือ  DOWNTIME ซึ่งในแต่ละตัวอักษรจะมีความหมายที่บ่งชี้ให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างที่เราและองค์กรคาดหวังไว้ ว่าจะต้องได้งานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้คนน้อยลง และที่สำคัญค่าใช้จ่ายน้อยลง

Read More

การขอหมายเลข ISBN กรณี e-book

จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสารนิเทศ ภารกิจประสานงานขอหมายเลขประจำหนังสือ ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับคำถามจากเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เกี่ยวกับการขอหมายเลข ISBN กรณีเป็น e-book  ต้องทำอย่างไร ซึ่งยอมรับว่าเป็นครั้งแรกของการขอ ISBN ของ e-book  ดิฉันจึงยังไม่สามารถให้คำแนะนำแก่คณะวิชาได้ หลังจากได้รับคำถาม ดิฉันจึงได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลจากงานจดแจ้งการพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติ  ถึงวิธีการดำเนินการกรณี e-book ดังกล่าว ซึ่งได้รับข้อมูลดังนี้

Read More

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

จากการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสฟังบรรยายจากคุณวิมล สุขแดง  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทด้วยต้ม ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ว่า  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนอีกเช่นเคย คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์วัดทั่ว ๆ จะเป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภาพวาดนางฟ้า เทวดา ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ เป็นต้น  แต่สำหรับวัดแห่งนี้ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดจะเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งท่านมรณภาพ

Read More

สังฆทาน “ผัก” ที่ชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่มีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก พระภิกษุและสามเณรแห่งนี้ นอกจากการศึกษาทางธรรมแล้ว จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับฆราวาสซึ่งต้องใช้กำลังแรงกายเป็นอย่างมาก เช่น การทำวัตร การกวาดลานวัด การซ่อมแซมวัด การทำนา การเลี้ยงและให้อาหารวัว/ควาย ที่รับจากโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น เนื่องจากวัดมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก แต่ด้วยวัดแห่งนี้ พระภิกษุสามเณรฉันอาหารมังสวิรัติ ด้วยข้อจำกัดของอาหารมังสวิรัติ ปริมาณอาหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประเพณีการบิณฑบาตรของวัดแห่งนี้ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน โดยจะมีการแบ่งพระภิกษุ/สามเณรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะมีการออกบิณฑบาตข้างนอกวัด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการรับบาตร ณ ศาลาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการใส่บาตรผัก/ผลไม้ เพื่อนำเก็บไว้ให้แม่ครัวของวัดฯ ปรุงอาหารถวายพระภิกษุและสามเณรในวัดต่อไป

Read More

วิถีพุทธในหมู่บ้านห้วยต้ม@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ดิฉันได้มีโอกาสรู้จัก “วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม” จากกลุ่มกัลยาณมิตรบนภูกระดึงโดยบังเอิญ ในระหว่างทางเดินขึ้นภูกระดึง เพื่อน ๆ กลุ่มนี้ กำลังทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำสารคดี ซึ่งในวันนั้นพวกเขาได้มาถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตลูกหาบ@ภูกระดึง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางกัน  โดยเพื่อนในกลุ่มดังกล่าวได้แนะนำว่า ชอบท่องเที่ยวสไตล์นี้ต้องไม่พลาด หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน คือ บ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ทุกคนในชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก รับประทานมังสวิรัติ สามารถพักอาศัยกับชาวบ้านที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ได้

Read More

การปรับกลุ่มคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

วารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีชื่ออยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

มีทั้งหมด 13 ชื่อ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ชื่อ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=3382

Read More

การหารายชื่อวารสารตามค่า Quartile ในฐานข้อมูล Scopus

ได้รับคำบอกเล่าจากนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่ง บอกว่า ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเขียนผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน Scopus ให้ได้สักเรื่องหนึ่ง จึงได้บอกไปว่า ห้องสมุดสามารถ list รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ให้นักศึกษาได้ โดยสามารถเลือกสาขาวิชา เลือกระดับ Quartile ที่ต้องการได้ จากฐานข้อมูล Scopus

วันนี้จึงจะอธิบายวิธีการหาข้อมูลให้น้อง ๆ บรรณารักษ์ที่อาจมีโอกาสที่จะตอบคำถามนี้ให้กับผู้ใข้บริการ มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าใช้ฐานข้อมูล Scopus (www.scopus.com) หรือเข้าใช้จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่าน OpenAthens โดยคลิกที่ คำว่า “ใช้ผ่าน OpenAthens” ที่รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของหอสมุดฯ
Read More