Category: Uncategorized

งานด่วน

งานด่วนคือ งานที่ต้องทำให้เสร็จโดยเร็ว หรือต้องทำก่อนงานอื่นๆ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆได้ หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นั้น มักเกิดกรณีเร่งด่วนอยู่เป็นประจำ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรับสถานการณ์ที่เร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญ ต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ คนพร้อม เครื่องมือพร้อม วัสดุ/อุปกรณ์พร้อม เราจะสามารถผ่านปัญหาไปได้ด้วยดี

Read More