คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี

“คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี” เป็นการจัดเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการควบคู่กันไป โดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะดุริยางคศาสตร์ จัดงานนิทรรศการเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน” ในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน2565 ในเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอสมุดวังท่าพระ

 

 

งานนี้ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และกล่าวเปิดงาน (ภาษาเยอรมัน) โดย H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

 

 

โดยในงานได้มีการจัดแสดงหนังสือเรื่อง “Kunst und Kunstgewerbe in Siam” ที่เป็นหนังสือภาพประกอบสวยงามขนาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ นอกจากจะมีหนังสือที่เป็นต้นฉบับ (ภาษาเยอรมัน) แล้ว ทางคณาจารย์จากภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ, อาจารย์ ดร.สุนทร ศรีชัย, อาจารย์อันนา คือเบล และอาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน ได้ช่วยกันแปลหนังสือเรื่อง “Kunst und Kunstgewerbe in Siam” โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” ซึ่งนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

ในช่วงต้นของบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินด้วยเสียงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาร่วมสร้างสีสันและเสียงดนตรีในงานนี้ค่ะ

 

 

นิทรรศการและงานเสวนาทางวิชาการ “คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี” มีกำหนดการ ดังนี้

13.00-13.00 น. ลงทะเบียนและชมการแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์

13.30-13.35 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

13.35-13.45 น. กล่าวเปิดงาน (ภาษาเยอรมัน) โดย H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

13.45-14.15 น. การบรรยายเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง กับงานด้านสถาปัตยกรรมในสยาม” โดย ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.15-14.45 น. การบรรยายเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.45-15.15 น. การเสวนาเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง กับหนังสือ Kunst und Kunstgewerbe in Siam” โดย อาจารย์เฟลิกซ์ พีล์ม และ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.15-16.30 น. ชมนิทรรศการ “คาร์ล เดอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี”

 

 

สำหรับใครที่พลาดไม่ได้มาชมนิทรรศการนี้ด้วยตนเอง “พี่พร้อม” มีภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากค่ะ

 

 

หรือหากใครอยากรับฟังการเสวนาที่จัดขึ้นนี้ สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/suslibrary/videos/1681042275608511/